Landscape picture of a cost at the see with slnow

Milieuverantwoordelijkheid

ODLO verbindt zich ertoe:

 • te zorgen voor milieuverantwoordelijkheid in de toeleveringsketen
 • bij te dragen tot de samenwerking van de industrie op het gebied van milieubescherming via de betrokkenheid van verschillende stakeholders
Sustainable Apparel Coalition Logo

Lidmaatschap van de Sustainable Apparel Coalition

Sinds 2016 is ODLO lid van de Sustainable Apparel Coalition (SAC), een multistakeholderinitiatief van de internationale schoenen- en kledingindustrie. Met dit lidmaatschap sluit ODLO zich aan bij meer dan 250 wereldmerken, retailers en fabrikanten, alsmede bij overheidsorganisaties, non-profitorganisaties en academische instellingen, die zich collectief inzetten voor het verbeteren van duurzaamheidsprestaties in de gehele toeleveringsketen.

 

De alliantie ontwikkelde een reeks instrumenten om duurzaamheid te meten: de Higg-index. Het omvat instrumenten voor faciliteiten, merken en producten die open-source en op indicatoren gebaseerd zijn. Aan de hand van de Higg-index kunnen fabrikanten, merken en retailers hun materialen, producten, faciliteiten en processen evalueren op basis van milieu- en productontwerpkeuzes.

 

Met de invoering van de Higg-index wordt de toeleveringsketen van ODLO, evenals het merk zelf, regelmatig getoetst aan een benchmark uit de sector, waardoor de sterke en zwakke punten van onze bedrijfsactiviteiten op holistische wijze duidelijk worden gemaakt, zodat ODLO op zijn beurt substantiële verbeteringen kan doorvoeren.

 

Meer informatie over de Sustainable Apparel Coalition is te vinden op: apparelcoalition.org

POW logo

Milieuverantwoordelijkheid

Nieuwe partnerschappen

 

ODLO & Protect Our Winters (POW): partnerschap oktober 2020

ODLO en Protect Our Winters (POW) hebben besloten om met elkaar samen te werken als merkpartners. Deze samenwerking is opgenomen in een duurzaamheidsstrategie voor de lange termijn die de aanwezigheid van het merk op de markt en in de samenleving een nieuwe vorm zal geven.


Als merk zien we duurzaamheid als een reis. Op deze reis laten we ons graag vergezellen door bevlogen mensen en experts, die samen met ons het effect van onze initiatieven willen optimaliseren en nieuwe mogelijkheden willen ontdekken. Bij ODLO zijn we ons ervan bewust dat we als merk nog veel moeten verbeteren. De samenwerking met POW zal ons daar beslist bij helpen.


"We vinden het geweldig om samen met ODLO aan deze reis te beginnen. Met de toevoeging van ODLO aan onze Brand Alliance, treedt ODLO toe tot een grote alliantie van gelijkgestemde merken en bedrijven die zich inzetten voor het klimaat. We voelen dat er echt een momentum is in de outdoorindustrie om op te komen voor het klimaat," aldus Nicholas Bornstein, hoofd en oprichter van POW Zwitserland bij de aankondiging van het partnerschap. In het kader van dit partnerschap gaan we samenwerken aan verschillende projecten, met bijzondere aandacht voor onderwijs en bewustmaking. 

POW logo

Milieuverantwoordelijkheid

Nieuwe partnerschappen

 

ODLO & Protect Our Winters (POW): partnerschap oktober 2020

ODLO en Protect Our Winters (POW) hebben besloten om met elkaar samen te werken als merkpartners. Deze samenwerking is opgenomen in een duurzaamheidsstrategie voor de lange termijn die de aanwezigheid van het merk op de markt en in de samenleving een nieuwe vorm zal geven.


Als merk zien we duurzaamheid als een reis. Op deze reis laten we ons graag vergezellen door bevlogen mensen en experts, die samen met ons het effect van onze initiatieven willen optimaliseren en nieuwe mogelijkheden willen ontdekken. Bij ODLO zijn we ons ervan bewust dat we als merk nog veel moeten verbeteren. De samenwerking met POW zal ons daar beslist bij helpen.


"We vinden het geweldig om samen met ODLO aan deze reis te beginnen. Met de toevoeging van ODLO aan onze Brand Alliance, treedt ODLO toe tot een grote alliantie van gelijkgestemde merken en bedrijven die zich inzetten voor het klimaat. We voelen dat er echt een momentum is in de outdoorindustrie om op te komen voor het klimaat," aldus Nicholas Bornstein, hoofd en oprichter van POW Zwitserland bij de aankondiging van het partnerschap. In het kader van dit partnerschap gaan we samenwerken aan verschillende projecten, met bijzondere aandacht voor onderwijs en bewustmaking. 

ClimatePartner logo

ODLO start samenwerking met ClimatePartner in mei 2021

Als onderdeel van onze holistische duurzaamheidsstrategie heeft ODLO ambitieuze klimaatdoelstellingen geformuleerd. Sinds mei 2021 werken we samen met ClimatePartner om onze bestaande klimaatactiestrategie doelgericht verder te ontwikkelen. Om dit te doen, moeten we weten waar we staan, duidelijk onze uitgangspositie bepalen en onze hele koolstofvoetafdruk beoordelen, inclusief ons eigen bedrijf en onze hele toeleveringsketen.


We hebben voor ClimatePartner gekozen als de beste partner om onze CO2-voetafdruk (bedrijf en product) te beoordelen, op zoek te gaan naar mogelijkheden voor CO2-reductie, maatregelen te prioriteren en te implementeren en de klimaatactiestrategie van ODLO te verfijnen. ClimatePartner is een pionier op dit gebied en kan bogen op een ruime ervaring.


Na een kick-off in juni 2021 zijn we begonnen met het verzamelen van gegevens voor onze bedrijfsvoetafdruk, en vervolgens, als tweede stap, met het verzamelen van gegevens voor onze productvoetafdruk. ODLO treft reeds maatregelen tegen klimaatverandering. Onze aandachtsgebieden zijn:

 • Onze materiaalkeuze: We weten dat de grootste impact die we als producerend sportkledingbedrijf hebben, ligt bij de grondstoffen van onze producten. Daarom heeft de overschakeling op gerecycled polyester en polyamide onze hoogste prioriteit.
 • Vervoer: We hebben de wijze van vervoer van onze productie in Roemenië veranderd in weg- en spoorvervoer, waardoor per transport naar ons opslagcentrum 70% aan emissies kan worden bespaard en het luchtvervoer vanuit het Verre Oosten met 2% kan worden verminderd.
 • Energie: Zowel energie-efficiëntie als groene energie. Bijvoorbeeld door over te schakelen op ledverlichting in onze eigen productie of door groene energie aan te kopen in onze eigen kantoren en in ons opslagcentrum. In 2021/22 evalueert ODLO ook opnieuw de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen bij ODLO Roemenië en het logistiek centrum in Brüggen.
ClimatePartner logo

ODLO start samenwerking met ClimatePartner in mei 2021

Als onderdeel van onze holistische duurzaamheidsstrategie heeft ODLO ambitieuze klimaatdoelstellingen geformuleerd. Sinds mei 2021 werken we samen met ClimatePartner om onze bestaande klimaatactiestrategie doelgericht verder te ontwikkelen. Om dit te doen, moeten we weten waar we staan, duidelijk onze uitgangspositie bepalen en onze hele koolstofvoetafdruk beoordelen, inclusief ons eigen bedrijf en onze hele toeleveringsketen.


We hebben voor ClimatePartner gekozen als de beste partner om onze CO2-voetafdruk (bedrijf en product) te beoordelen, op zoek te gaan naar mogelijkheden voor CO2-reductie, maatregelen te prioriteren en te implementeren en de klimaatactiestrategie van ODLO te verfijnen. ClimatePartner is een pionier op dit gebied en kan bogen op een ruime ervaring.


Na een kick-off in juni 2021 zijn we begonnen met het verzamelen van gegevens voor onze bedrijfsvoetafdruk, en vervolgens, als tweede stap, met het verzamelen van gegevens voor onze productvoetafdruk. ODLO treft reeds maatregelen tegen klimaatverandering. Onze aandachtsgebieden zijn:

 • Onze materiaalkeuze: we weten dat de grootste impact die we als producerend sportkledingbedrijf hebben, ligt bij de grondstoffen van onze producten. Daarom heeft de overschakeling op gerecycled polyester en polyamide onze hoogste prioriteit.
 • Vervoer: we hebben de wijze van vervoer van onze productie in Roemenië veranderd in weg- en spoorvervoer, waardoor per transport naar ons opslagcentrum 70% aan emissies kan worden bespaard en het luchtvervoer vanuit het Verre Oosten met 2% kan worden verminderd.
 • Energie: zowel energie-efficiëntie als groene energie. Bijvoorbeeld door over te schakelen op ledverlichting in onze eigen productie of door groene energie aan te kopen in onze eigen kantoren en in ons opslagcentrum. In 2021/22 evalueert ODLO ook opnieuw de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen bij ODLO Roemenië en het logistiek centrum in Brüggen.
Logistic graph with truck, boat and plane

Logistiek

Logistiek speelt een belangrijke rol in de ecologische voetafdruk van een bedrijf. Hoewel de wijze van vervoer een grote invloed heeft op het milieu, zijn er nog vele andere aandachtsgebieden: van verpakking en recycling van materiaal tot het energiegebruik in ons eigen distributiecentrum in Brüggen, Duitsland. 

Vervoer

 Wat we doen:

 • Overschakelen op een nieuwe combinatie van spoor- en wegvervoer vanuit onze eigen productie in Roemenië. Met deze verandering konden we in 2020 40.543 kg CO² besparen voor in totaal 56 volledige vrachtwagenladingen. In 2020 hebben we 80% van onze leveringen van ODLO Roemenië naar ons centrale magazijn overgebracht via het spoor en de weg, een enorme prestatie waarmee we in slechts één jaar tijd onze CO2-voetafdruk hebben verkleind.
 • Omschakeling van wegtransport naar transport over zee vanuit Turkije en verdere verkenning van de mogelijkheden om dit op meer Europese landen toe te passen.
 • Vermindering van onze luchtvrachtzendingen van 3% naar 2% in 2020. Deze geweldige prestatie werd bereikt door een betere planning, voortdurende opvolging en flexibiliteit bij de verdeling van bestellingen, met als gevolg een aanzienlijk verbeterde koolstofvoetafdruk. Bovendien zijn we doorgegaan met rechtstreekse inkomende verzendingen van Aziatische productiepartners naar distributiepartijen in Azië, waardoor de hoeveelheid dubbele vracht tot een minimum wordt beperkt. 

Klimaatneutrale uitgaande verzendingen MET DPD

In het laatste boekjaar 2020/21 heeft ODLO 250.000 pakketten afgeleverd, wat neerkomt op een groei van 15%. Door ons duidelijke streven naar 100% klimaatneutrale verzendingen heeft ons team een uitzonderlijk resultaat behaald van 97% klimaatneutrale verzendingen vanaf juli 2021, ook al was dat in 2020 nog maar 35%.


Doordat we in veel landen actief zijn, hebben we ook te maken met een verscheidenheid aan logistieke leveranciers in de verschillende landen, waardoor het veel ingewikkelder is dan men zou denken om over te schakelen op klimaatneutraliteit.  

Klimaatneutrale dozen: bescherming van bossen, Kenia

Dit boekjaar hebben we grote vooruitgang geboekt door klimaatneutrale dozen te gebruiken voor alle uitgaande verzendingen. We hebben besloten om met onze verpakkingen actief bij te dragen aan klimaatbescherming door onze uitstoot te compenseren via ClimatePartner.


Hoe werkt CO2-compensatie?

Met behulp van ClimatePartner berekent onze dozenleverancier de CO2-uitstoot van de hele bestelling van dozen, die vervolgens wordt gecompenseerd door een klimaatbeschermingsproject te steunen. Het is belangrijk om te vermelden dat alle projecten door een onafhankelijke derde partij worden geverifieerd. Ons project in Kenia werd geverifieerd door Det Norske Veritas en heeft het VCS- en CCBS gold-niveau gekregen. Telkens wanneer u een pakket van ODLO ontvangt, staat er een QR-code op de doos met meer details over de hoeveelheid uitstoot die we gecompenseerd hebben en het project dat we steunen.

Meer informatie vindt u hier: climate-project.com/1004

Verpakking: initiatieven voor betere materialen

Ons logistieke en e-commerceteam heeft onze verpakkingsvoetafdruk voor uitgaande verzendingen verder geanalyseerd. Dit jaar zijn we begonnen met het besparen op materialen voor onze gestaag groeiende e-commerce-business. De kartonnen dozen zijn kleiner geworden en het materiaal is 100% gerecycled. Voor de grotere dozen kon nog niet op gerecycleerd materiaal worden overgeschakeld om de stabiliteit te garanderen, maar wel blijven we gecertificeerd FSC-materiaal gebruiken. Om de dozen te sluiten, zijn we begonnen met het gebruik van natte tape van natuurlijk rubber in plaats van de gebruikelijke plastic tape. Hierbij gaan we uit van het principe dat elk klein stapje telt. 

Milieu-initiatieven – centraal magazijn Brüggen

Ons centrale distributiecentrum, met een magazijn van 26.000 m2, is gevestigd in Brüggen (Duitsland). Een van de speerpunten van het lokale team is het vergroten van de duurzaamheid van alle operationele processen. 

Ökoprofit Viersen 2020/21

In februari 2021 heeft ODLO Logistik GmbH het Ökoprofit-project met succes afgerond. Milieu- en klimaatbescherming met inkomsten is het doel van het project. Met dit project, dat oorspronkelijk in de jaren tachtig in Oostenrijk van start ging, worden bedrijven via een regionaal netwerk ondersteund bij hun praktische duurzaamheidsstrategieën. Via een open dialoog met adviseurs, gemeenten en partners, en procesanalyses ter plaatse, worden de deelnemers geholpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van verbeteringsplannen. Het project bestaat uit drie stappen: workshops (energieafval, water, milieubeheersysteem, inkoop, enz.), advies en verificatie. Aan de laatste editie van de regio Viersen hebben 13 regionale bedrijven deelgenomen die het project met succes hebben afgerond en een certificering hebben gekregen.

ODLO Logistik GmbH deed mee met een milieuprojectteam met Horst Römer, Frank Rudolph en Bernd Wolf. Dankzij grote inspanningen van dit team zijn zeven verbeteringen bereikt op de volgende gebieden: afval, vervoer, verpakking en efficiënt gebruik van hulpbronnen door hergebruik. Als gevolg van de nieuwe maatregelen is ons magazijn erin geslaagd de koolstof- en afvalvoetafdruk van het logistieke centrum aanzienlijk te verbeteren en tevens de kosten omlaag te brengen. Een win-winsituatie voor iedereen. De elektriciteit die aan ons magazijn wordt geleverd, komt voor 70% uit hernieuwbare bronnen in 2020 en voor 100% uit hernieuwbare bronnen in 2021. Om energie te besparen, is het magazijn uitgerust met een geothermische warmtepomp en een verlichtingssysteem dat onafhankelijk per werkplek kan worden geregeld.