Het begon ooit in Noorwegen en we hebben ons verder ontwikkeld in Zwitserland: duurzaamheid heeft altijd al in de genen van ons bedrijf gezeten. Ons logo in de vorm van een propeller benadrukt de drie kernwaarden van ons bedrijf: verantwoordelijkheid, actie en transparantie. Deze drie kernwaarden staan voor de drie dimensies die we gebruiken om aan duurzaamheid te werken: We care, We act, We share.

Verantwoordelijkheid – We care: We zijn als sportkledingmerk wereldwijd actief en produceren zelf onze kleding. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid serieus, zodat iedereen tot ver in de toekomst kan genieten van sportactiviteiten in de natuur.

Actie – We act: Ons streven naar duurzaamheid wordt omgezet in actie. Zo dragen we bij tot verandering. Dat kunnen we niet alleen. Daarom kiezen we voor samenwerking en gelijkwaardige partnerschappen om de sector vooruit te helpen.

Transparantie – We share: We staan voor wat we doen. We communiceren onze inzet, de maatregelen die we nemen en de vooruitgang die we met onze acties boeken.Knut Are Høgberg, CEO van ODLO
Er is een spreekwoord dat zegt: "Wie snel wil gaan, gaat alleen. Wie ver wil komen, gaat samen." Duurzaamheid is geen doel, het is een reis. Laten we er samen aan beginnen. 

De duurzaamheidsstrategie bij ODLO is geïntegreerd in de algemene strategie van ons bedrijf en is gebaseerd op drie pijlers: maatschappelijke verantwoordelijkheid, milieuverantwoordelijkheid en productverantwoordelijkheid.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Tegenover onze mensen en partners

Social responsibility

Milieuverantwoordelijkheid

Onze planeet beschermen

Environmental responsibility

Productverantwoordelijkheid

Bewust duurzame producten creëren

Product responsibility
Women and men jumping by wearing two sets of base layers

Onze verwezenlijkingen

Een impact maken. Stap voor stap.

We zijn voortdurend op weg naar een duurzamere toekomst die onophoudelijke actie vereist om ons vooruit te stuwen. Aangezien we als organisatie nog steeds mogelijkheden hebben om duurzamer te worden, zijn we vastbesloten om stap voor stap het verschil te maken. En zoals we in onze 75-jarige geschiedenis hebben geleerd, kunnen kleine stappen een grote impact hebben.

We zijn er trots op om enkele van onze nieuwste belangrijke verwezenlijkingen hier te delen en we zijn nog meer enthousiast over wat er nu gaat gebeuren.

 


Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Voor het zesde opeenvolgende jaar uitgeroepen tot 'Leader' bij Fair Wear Foundation (FWF) - het FWF streeft ernaar de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie wereldwijd te verbeteren. Ontdek meer

Ondersteuning bij loononderhandelingen - uitgebreide opleiding 'Sociaal overleg' bij OLDO Roemenië om de loononderhandelingen in 2021 te versterken.

beautiful coast covered with snow

Milieuverantwoordelijkheid

Kleinere vervoersvoetafdruk - 97% van alle rechtstreeks geleverde pakketten nu klimaatneutraal. Luchtvracht gereduceerd tot 2%.

70 procent minder CO2-uitstoot door koolstofarm transport (spoor en weg) - vanuit eigen productie in Roemenië.

Show more Show less

Productverantwoordelijkheid

Sterke vooruitgang richting 100% duurzaam materiaalgebruik tegen 2030:

Meer dan 50 procent voorkeursmaterialen (gerecyclede grondstoffen of natuurlijke materialen) in onze winter- en zomercollecties 2021.

Onze iconische bestseller, de Blackcomb Warm Eco, is nu gemaakt van 88% gerecycled materiaal.

Take Back-programma in ODLO-winkels -om hergebruik en recycling te stimuleren.
Men and women hiking in the snow with outdoor clothing

Doelstellingen voor de toekomst

Focus. Toewijding. Elke dag.

Bij ODLO geloven we dat het stellen van doelen essentieel is en dat het natuurlijk geweldig is om ze te bereiken, maar het belangrijkste onderdeel is de reis naar het bereiken van onze doelen en hoe we ons als merk ontwikkelen bij elke stap die we zetten, elke dag weer. In 2019 hebben we onze duurzaamheidsdoelstellingen vastgelegd door ons te richten op vier hoofdgebieden:

Klimaatactie: Broeikasgasemissies verminderen

Milieu- en dierenbescherming:De milieuvoetafdruk van afval en vervuiling verkleinen en de bescherming van dieren waarborgen

Eerlijke werkwijze: Verbeteren van de arbeidsomstandigheden bij alle partners in de toeleveringsketen

Circulariteit: Overgaan op een circulairder bedrijfsmodel

Om verandering teweeg te brengen, hebben we duidelijke middellange- en langetermijndoelstellingen en -acties vastgesteld.


 

Een van onze meest ambitieuze doelstellingen is om tegen 2030 alleen met voorkeursmaterialen (gerecyclede grondstoffen of natuurlijke materialen) materialen te werken. We boeken nu al grote vooruitgang met meer dan 50% voorkeursmaterialen in het afgelopen jaar en we zijn vastbesloten om dit te blijven stimuleren.

De komende decennia zullen van cruciaal belang zijn om een van de belangrijkste uitdagingen voor de mensheid aan te gaan. We zijn dan ook vastbesloten om door te gaan met samenwerkingen, belangenverdediging en veranderingen, zodat we een verschil kunnen maken en onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen bereiken.