Eerlijke arbeidsvoorwaarden

We vinden het belangrijk om onze medewerkers goed te behandelen. Daarom willen we de mensen in onze fabrieken redelijke werktijden en een fatsoenlijk loon bieden, zodat ze zichzelf en hun gezin kunnen onderhouden. We streven naar transparantie over de arbeidsomstandigheden in onze hele toeleveringsketen, en vooral in onze eigen faciliteiten.

Circulariteit

Het is ons doel om duurzame producten te ontwerpen die kunnen worden gerepareerd en hergebruikt, zodat we een oplossing kunnen bieden als een kledingstuk het einde van zijn levensduur heeft bereikt.

Stappen die we zetten

De doelen van ODLO op het gebied van mens en milieu zijn gebaseerd op de Sustainable Development Goals van de VN. Hierbij richten we ons op aspecten waar we echt een verandering teweeg kunnen brengen. We doen er alles aan om deze doelen tegen 2030 te bereiken. Daarnaast streven we ernaar om onze totale CO2-uitstoot terug te dringen door in 2024 een duidelijk doel en plan voor de reductie van broeikasgassen op te stellen en te communiceren.

We kunnen onze impact verkleinen door meer mensen te overtuigen, met meer partijen samen te werken, bestaande activiteiten uit te breiden en ons te concentreren op gebieden waar we echt iets kunnen bijdragen. Zo kunnen we de bergen waar we zo van houden, doorgeven aan de volgende generatie sporters.

Op langere termijn

We can do more is ons motto als het gaat om het beschermen van de plekken waar we zo van houden. We geven voorrang aan groene energie, duurzamere materialen, eerlijke arbeidsomstandigheden, circulariteit en CO2-reductie, omdat we weten dat we hiermee het grootste verschil kunnen maken.

We zijn trots op de stappen die we al hebben gezet en zijn ons ervan bewust dat we nog meer werk voor de boeg hebben. We blijven investeren en leren voortdurend bij, zodat we verder kunnen verduurzamen en onze voortgang kunnen blijven delen.

We can do more, maar dit is nog maar het begin.