IMPRINT

UTGIVER

Odlo Trading AG
Bösch 47
6331 Hünenberg
Sveits

Registered Office: Switzerland
Registered at: Handelsregister des Kantons Zug, CH-170.3.035.959
VAT ID Numbers: CHE-215.084.225; DE-278942798; AT-U67821949; FR-41534766571; GB268828156

CEO: Knut Are Hogberg
Executive Management: Abe Yasser

KUNDENSERVICE:

ÅPNINGSTIDER

Mandag - Fredag:         08:00 - 20:00 (CET)
Lørdag:                          09:00 - 12:00 (CET)
unntatt helligdager

Telefon

Fortykket hud: 0800-11565

E-mail

Kundeservice: customerservice@odlo.com

INNHOLD

Odlo forbeholder seg retten til å ikke være ansvarlig for graden av aktualitet, korrekthet, fullstendighet eller kvalitet på den framlagte informasjonen. Erstatningsansvar for skade forårsaket av bruken av noe av den oppgitte informasjonen, inkludert informasjon som er ufullstendig eller feil, vil derfor bli avvist.

Alle tilbud er ikke-bindene og uten forpliktelse. Deler av sidene eller hele publikasjonen, inkludert alle tilbud og informasjon, kan bli forlenget, endret eller delvis eller helt slettet av Odlo uten forutgående varsling.

HENVISNINGER OG LENKER

Odlo er ikke ansvarlig for noe innhold lenket til eller referert til på Odlos sider – med mindre Odlo har fullt kjennskap til ulovlig innhold og ville være i stand til å hindre besøkende fra å se de sidene. Hvis noe skade skjer som følge av bruk av informasjonen som presenteres der, vil kun forfatteren av de respektive sidene være ansvarlige, ikke de som har lenker til sidene. Videre er Odlo ikke ansvarlig for noen publiseringer eller beskjeder publisert av brukere på diskusjonssider, gjestebøker eller adresselister gitt på disse sidene.

OPPHAVSRETT

Odlo har en intensjon om å ikke benytte opphavsrettslig beskyttet materiale i publikasjonen, men hvis det ikke er mulig, vil opphavsretten til det respektive objektet bli oppgitt.

Opphavsretten til alt materiale laget av Odlo forbeholdes. Enhver duplisering eller bruk av slike objekter, som bilder, diagrammer, lyder eller tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner er ikke tillatt uten Odlos godkjennelse.

DEN JURIDISKE GYLDIGHETEN TIL DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN

Denne ansvarsfraskrivelsen skal sees som en del av Internettpublikasjonen du ble sendt videre fra. Hvis deler eller enkelte vilkår i denne uttalelsen ikke er lovlige eller korrekte, forblir innholdet eller gyldigheten av de andre delene ikke påvirket av dette.

PRODUKTPLEIE-LOGO

Fri lisensiert bruk – designet av Freepik fra www.flaticon.com